História

2008

Dušan Kubičár ml.

Začiatok podnikateľskej činnosti

2013

Genau SK s.r.o.

Predmet činnosti:

  • elektroinštalácie
  • dátové siete
  • činnosti v strojárenskom priemysle
2016

Genau Group Industries s.r.o.

Rozšírenie činnosti o zemné práce a automatizácie

2017

Genau Invest s.r.o.

Rozšírenie činnosti o investičné projekty

2017

GDSK s.r.o.

Spoločnosť so zahraničnou účasťou