Služby

Elektromontážne práce

Kompletné elektroinštalácie budov, priemyselných objektov, mostov a tunelov.

Multiroom systém – EIB/KNX

Kompletná inštalácia EIB/KNX systému, vďaka ktorému môžete z jedného miesta ovládať všetky zariadenia v domácnosti.

Informačné a telekomunikačné technológie

  • meranie a regulácia zariadení v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia
  • automatizácia strojov
  • protipožiarna ochrana
  • WLAN, dátové siete, rozhlas, TV
  • monitorovacie a kamerové systémy

Zámočnícke práce

Kompletná montáž patentovaného zábradlia v tuneloch.

 

Zemné práce

  • obsluha strojov a zariadení
  • výkopové práce
  • úprava povrchov

V blízkej budúcnosti sa naša spoločnosť plánuje vzdelávať v oblasti optických sietí. Následne sa naše služby rozšíria aj v tomto odvetví.