Priority

Dôvera

Kľúčovou prioritou pre nás je budovanie dôvery medzi nami, našimi klientami a subdodávateľmi. Pri poskytovaní našich služieb sa preto snažíme rešpektovať aj tie najprísnejšie medzinárodné požiadavky.

Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kladieme dôraz predovšetkým na prevenciu a predvídateľnosť nebezpečných situácií. Našim cieľom je vytvorenie bezpečného pracovného prostredia pre všetky činnosti spojené s fungovaním našej spoločnosti tak, aby sa predišlo ujme na zdraví a majetku.

Myslíme ekologicky

Neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry sú tiež opatrenia, ktoré šetria prírodné zdroje a chránia životné prostredie. Prirodzene tu patria ekologické aspekty, ako energetická a materiálová efektívnosť, znižovanie emisií, ochrana biodiverzity, znižovanie tvorby odpadov a ich separácia, využívanie moderných technológií rešpektujúcich prísne environmentálne normy.

Podpora komunity

V sociálnej sfére je jednou z našich priorít podpora regionálnej ekonomiky a životnej úrovne prostredníctvom našej spolupráce s regionálnymi subdodávateľmi. Okrem toho naša spoločnosť ponúka možnosti spolupráce aj čerstvo vyučeným absolventom, čím im dáva možnosť získať prax a znalosti potrebné pre ich ďalšie fungovanie na trhu práce.