Referencie

Naša spoločnosť zrealizovala od svojho založenia v roku 2013 do konca roku 2020 viac ako 90 projektov v 10- tich krajinách Európy. Tu je niekoľko z nich:

2015

Neste Oyj

FÍNSKO Porvoo

Loop Check - meranie, regulácia a automatizácia výrobných procesov v rafinérii Neste Porvoo.

2015

Rozšírenie väznice, bezpečnostná ochrana so 140 celami

NEMECKO Werl

Inštalácia dátovej LWL a medenej siete, bezpečnostnej a telekomunikačnej techniky. Hrubá podlahová plocha  25 000 m2.

2013 - 2015

Maintor Porta & Primus

NEMECKO Frankfurt

Inštalácia modernej komunikačnej siete v budovách Porta a Primus v Maintorskom areáli.

2018

COBRAcable (COpenhagen-BRussels-Amsterdam cable)

Holandsko Eemshaven

Účasť na medzinárodnom projekte európskeho významu COBRAcable.

2018 - 2019

Mercedes Benz centrum a Smart centrum

NEMECKO Darmstadt

Kompletná inštalácia svetelných systémov, bezpečnostného osvetlenia, BMA. Kabeláž rozvádzacích skríň.

2015

Gassco AS

NEMECKO Emden

Loop Check – merania, regulácia a kompletná automatizácia zariadení u popredného európskeho  prepravcu plynu.

2016 - 2017

Nová výstavba Hampton by Hilton

NEMECKO Freiburg

Inštalácia komunikačného systému. MSR – Areál nákladnej stanice Freiburg.

2015

Hotzel Sofitel

NEMECKO Mníchov

Montáž, inštalácia, zapojenie a meranie dátových sietí.

2016

Parenco B.V.

Holandsko Renkum

Elektroinštalačné práce a automatizácia výrobných procesov v závode na výrobu papiera Parenco BV.

2015 – 2016

Praxair Lillo

BELGICKO Antverpy

Elektroinštalačné práce a automatizácia výrobných procesov u jedného z najdôležitejších producentov priemyselných plynov.